Veranderingen binnen de Kredietunie Regio Tilburg

Op bestuurlijk niveau is Rob de Jong teruggetreden als bestuurslid/penningmeester. Zijn plaats binnen het bestuur is ingenomen door Wim van den Dries. De beide leden van onze Krediet Adviescommissie, Ben Beerens en Ad Swinkels, zijn gestopt. Hun plaats is ingenomen door Guus Korremans en Maarten van den Tillaart. Zij zullen het bestuur voorzien van een onderbouwd advies bij nieuwe kredietaanvragen.
De Raad van Toezicht is naast Paul van Boekel uitgebreid met Moniek de Cock en Paul van den Wittenboer.

Ons bestand kredietnemers is in 2020 niet verder gegroeid wat grotendeels verklaarbaar is door eerdergenoemde Corona-pandemie.
In zijn algemeenheid kan worden opgemerkt dat banken nog terughoudender zijn geworden in het verstrekken van kredieten. Ze gaan pas over tot het verstrekken van financieringen als er ook eigen geld of een financiering door derden wordt ingebracht. De verwachting is dat binnen een paar jaar de bank slechts tot 40% van de financieringsbehoefte participeert.