Van, voor en door ondernemers

Kredietunie Regio Tilburg
Een oud idee dat opnieuw in de belangstelling is komen te staan doordat de grote banken niet altijd in staat zijn om aan de kredietbehoefte van het MKB te voldoen.

Kredietunie Regio Tilburg is een coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid zonder winstoogmerk. KRT is opgericht in maart 2015. Het idee achter KRT is onderlinge kredietverlening, voor en door ondernemers uit het MKB. Via een gemeenschappelijke kas wordt geld beschikbaar gesteld door investeerders en uitgeleend aan kredietvragers. Een oud idee dat opnieuw in de belangstelling is komen te staan doordat de grote banken niet altijd in staat zijn om aan de kredietbehoefte van het MKB te voldoen

Organisatie
Het bestuur, de Kredietadviescommissie, de Raad van Toezicht en de Raad van Advies van de vereniging bestaan uit vrijwilligers uit de regio Tilburg. Voor professionele kredietverlening en het administratieve beheer wordt de KRT ondersteund door eigen coaches zoals analisten voor kredietbeheer, een accountant en een toegevoegd secretaris.

Bestuur
Bart Taminiau - voorzitter
Hans Melissant - secretaris
Wim van den Dries - penningmeester
Jan Denis - bestuurslid

Raad van Advies
Piet Duffhues

Raad van Toezicht
Ingrid Niessing - voorzitter
Moniek de Cock
Paul van den Wittenboer

Kredietadviescommissie
Guus Korremans
Maarten van den Tillaart