Van, voor en door ondernemers

Kredietunie Regio Tilburg
Kredietunie Regio Tilburg is opgericht in maart 2015. Het idee achter Kredietunie Regio Tilburg is onderlinge kredietverlening, voor en door ondernemers uit het MKB. Via een gemeenschappelijke kas wordt geld aan elkaar beschikbaar gesteld en geleend. Een oud idee dat opnieuw in de belangstelling is komen te staan doordat de grote banken niet altijd in staat zijn om aan de kredietbehoefte van het MKB te voldoen

Organisatie
Het bestuur, de Kredietcommissie, de Raad van Toezicht en de Raad van Advies van de vereniging bestaan geheel uit vrijwilligers en (oud) ondernemers uit Midden Brabant. Voor professionele kredietverlening en het administratieve beheer wordt de vereniging ondersteund door eigen coaches zoals analisten voor kredietbeheer, een accountant en een toegevoegd secretaris. Het streven van de KRT is hierbij om het aantal betaalde krachten tot een minimum te beperken.

Bestuur
Bart Taminiau - voorzitter
Anja Horvers - secretaris
Rob de Jong - penningmeester
Jan Denis - lid
Henk van der Sar - lid

Raad van Advies
Piet Duffhues

Raad van Toezicht
Paul van Boekel

Kredietcommissie
Ad Swinkels
Ben Beerens