Ondersteun ondernemers uit de regio met ambitie en profiteer van een aantrekkelijk rendement

Ondernemers kunnen lid worden van de coöperatie als kredietgever/geldverstrekker.

De kredietgever wordt lid van de coöperatie door het kopen van een aandeel ad € 500,00 nominaal.

De aandeelcertificaten hebben geen afloopdatum, maar kunnen, na goedkeuring van het bestuur, tussentijds worden verhandeld. Ten behoeve van het verstrekken van kredieten geeft de KRT obligaties uit met een nominale waarde van €500,00 en een looptijd tussen de 3 en 7 jaar.

Op de obligaties wordt een maatschappelijk verantwoorde rente vergoed (op dit moment 3% per jaar). Deze rente ligt hoger dan de rente op vrij opneembare spaargelden bij de banken.

Het resultaat van de Kredietunie staat aan het einde van het jaar ter beschikking van alle leden. Zowel de geldverstrekker, als de kredietnemers kunnen respectievelijk via een bonusrente en rente korting profiteren van een goed kredietbeleid en kredietbeheer.

Wilt u weten hoe uw (spaar-)geld wordt belegd en voelt u zich maatschappelijke betrokken bij het MKB en de daaraan gerelateerde werkgelegenheid in de regio Tilburg? Meld u aan door onderstaand formulier in te vullen.

Krediet geven