Ondersteun ondernemers uit de regio met ambitie en profiteer van een aantrekkelijk rendement

Ondernemers kunnen lid worden van de coöperatie als kredietgever/geldverstrekker.

De kredietgever wordt lid van de coöperatie door het kopen van een ledencertificaat ad € 500,00 nominaal.

De ledencertificaten hebben geen afloopdatum.

Ten behoeve van het verstrekken van kredieten geeft de KRT obligaties uit met een nominale waarde van €500,00 en een looptijd tussen de 3 en 7 jaar.

Op de obligaties wordt een maatschappelijk verantwoorde rente vergoed (op dit moment 4% per jaar). Deze rente ligt hoger dan de rente op vrij opneembare spaargelden bij de banken.

Het resultaat van de Kredietunie staat aan het einde van het jaar ter beschikking van de leden. Zowel de geldverstrekker, als de kredietnemers kunnen bijvoorbeeld via een bonusrente en/of een rente korting profiteren van een goed kredietbeleid en kredietbeheer. De beslissing hierover wordt door de ALV genomen. 

Wilt u weten hoe uw (spaar-)geld wordt belegd en voelt u zich maatschappelijke betrokken bij het MKB en de daaraan gerelateerde werkgelegenheid in de regio Tilburg? Meld u aan door onderstaand formulier in te vullen.

Krediet geven