Het alternatief voor krediet via banken

Waarom een Kredietunie Regio Tilburg?
Kredietunie Regio Tilburg biedt MKB’ers met goede initiatieven kansen. Een aantal (oud) ondernemers ziet de economische groei weer aantrekken en wil MKB’ers die uit een dal kruipen ondersteunen. Vanuit maatschappelijk besef en met kennis, ervaring en financiële middelen.

Ondernemers met expansieplannen of innovatieve ideeën kunnen bij de Kredietunie Regio Tilburg (KRT) terecht daar waar banken niet mogen of maar gedeeltelijk kunnen financieren. De KRT kan ondernemers geld lenen tegen een marktconforme rente.

Wat doet de Kredietunie Regio Tilburg?
De Kredietunie Regio Tilburg is een coöperatieve vereniging van kredietgevende én kredietnemende leden met als doel “financiering aan MKB-bedrijven met toekomstperspectief faciliteren en zo een bijdrage leveren aan de noodzakelijke ontwikkeling van deze sector in de regio én de groei van het MKB en de werkgelegenheid in de regio Tilburg bevorderen”. Samen kunnen de leden via het delen van expertise en ervaring de kredietrisico’s aanzienlijk beperken en het MKB een kwaliteitsimpuls geven.  

Hoe bereikt de Kredietunie Regio Tilburg haar doel?
De KRT wil haar doel bereiken door het genereren van een gemeenschappelijke kas en van daaruit kredieten verstrekken tot maximaal € 250.000,00. Tot een bedrag van € 10 miljoen in deze kas is de KRT niet vergunningplichtig ingevolge de wet en staat zij niet onder toezicht van de Nederlandsche Bank of de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Boven dit bedrag volgt (verplicht) toezicht van de Nederlandsche Bank. Kredietunie regio Tilburg is aspirant lid van de VKN.