Community funding


Wat is community funding?
Binnen onze vereniging kunnen ondernemers met een kredietbehoefte terecht. Collega ondernemers stellen dit krediet beschikbaar: dit wordt community funding genoemd. Onze leden en ondernemers maken uit van een dynamisch netwerk waarbij we elkaar helpen. Het samenbrengen van ondernemers vergroot de kans op succes.

Een oud idee dat opnieuw in de belangstelling is komen te staan doordat de grote banken niet altijd in staat zijn om aan de kredietbehoefte van het MKB te voldoen. Het idee achter KRT is onderlinge kredietverlening, voor en door ondernemers uit het MKB. Via een gemeenschappelijke kas wordt geld beschikbaar gesteld door investeerders en uitgeleend aan kredietvragers. Een oud idee dat opnieuw in de belangstelling is komen te staan doordat de grote banken niet altijd in staat zijn om aan de kredietbehoefte van het MKB te voldoen