Voor ondernemers uit regio Tilburg die willen groeien

Ben je een ondernemer in de regio Tilburg? Dan kun je lid worden van onze coöperatie als kredietnemer. Na toelating krijg je een krediet met begeleiding. Wij vinden het namelijk belangrijk dat je kunt sparren met financiële- en vakspecialisten. Zo zorgen we samen voor meer succes.

Het lid worden van onze coöperatie is een voorwaarde om een krediet aan te kunnen gaan. Lid worden doe je door het kopen van een ledencertificaat ad €500 nominaal.

Begeleiding: een voorwaarde en groot pluspunt
Als ondernemer kun je niet overal specialist in zijn. Daarom is het noodzaak om advies in te winnen van een specialist. Wanneer je lid wordt van de Kredietunie krijg je een netwerk aan financiële- en vakspecialisten om mee te sparren en die klaar staan om jou te coachen. Allemaal uit de regio Tilburg: dat is wel zo fijn. Ondernemers die een klankbord hebben zijn in de regel succesvoller dan ondernemers die er alleen voor staan.

Wanneer je een krediet vanuit de Kredietunie Tilburg krijgt, wordt er gekeken wie er van de leden bij jou en jouw onderneming past. Daarbij kijken we naar welke kennis gewenst is en wat voor ervaring iemand heeft. Na de ‘match’ wordt er een coachingsovereenkomst gesloten. Zo’n coachingsovereenkomst is een ontbindende voorwaarde voor de toekenning van een krediet.

Daarnaast zijn er nog een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een krediet bij de KredietUnie.

Een kredietaanvraag kan worden ingediend als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Je bent een ondernemer uit de regio Tilburg
 • Je hebt een bestaand MKB-bedrijf met een bewezen goed ondernemerschap
 • Het krediet is bedoeld als een aanvullend werkkapitaal voor het doen van investeringen
 • Het krediet vanuit de Kredietunie Tilburg zorgt voor nieuwe werkgelegenheid of zorgt ervoor dat de bestaande werkgelegenheid blijft bestaan
 • De aanvraag van het krediet is mogelijk tot een maximum van € 250.000,00
 • Je beschikt als ondernemer over een goed onderbouwd ondernemingsplan. Onze voorkeur gaat er naar uit dat dit opgesteld is in samenwerking met een accountant
 • Je beschikt over de correcte jaarcijfers over de voorgaande, bij voorkeur 3, jaren. Maar ook start-ups kunnen in aanmerking komen

Wat zijn de voorwaarden voor het aanvragen van een krediet?
Om geld te kunnen investeren is zekerheid nodig. Net als bij banken vragen wij als de KRT zekerheden en zijn we aan bepaalde voorwaarden gebonden. Maar bij het beoordelen van een aanvraag kijken we vooral naar de ondernemer en de kansen van het bedrijf. Dus niet alleen naar ratio’s.
Voor de ondernemer, kredietnemer genoemd, zal een rente gelden die 4 tot 6 procent hoger is dan de rente die aan kredietgevers wordt betaald. Uit het verschil worden voorzieningen voor kredietrisico’s gevormd en de kosten van de KRT betaald.

Onderstaande financieringen komen niet in aanmerking voor kredietverlening door de KRT:

 • verliesfinanciering
 • financiering van onroerend goed
 • financiering van levende have
 • financiering van bedrijfsactiviteiten buiten de regio Midden-Brabant

Wilt u meteen een kredietaanvraag doen, vul dan onderstaand formulier in.
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op; wij horen graag van u!

Krediet aanvragen