Terugblik op 2020

In het eerste kwartaal van 2021 nemen we u graag mee terug naar het jaar 2020. Want naast het feit dat de Corona-pandemie ons in een bepaalde mate vleugellam maakte heeft deze ook zijn sporen nagelaten.

Onze kredietnemers hebben extra uitdagingen gehad door de Corona-crisis. Enkele van onze klanten hebben gebruik gemaakt van de door hun bank aangeboden mogelijkheid om tijdelijk de aflossingen op te schorten voor een periode van 6 maanden. De KRT heeft zich hier zoveel mogelijk bij aangesloten.

We kunnen met enige trots melden dat ondanks de moeilijke economische omstandig-heden alle kredietnemers ultimo 2020 aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan. Juist in deze tijd kunnen wij als KRT een verschil maken voor de MKB ondernemers uit de regio Midden-Brabant door de begeleiding van zowel onze bestaande kredietnemers als nieuwe aanvragers.

Ons ledenbestand is in 2020 van 28 naar 34 leden uitgegroeid. Verder is er aandacht besteed aan de website van de KRT en zijn teksten aansprekender gemaakt om ook een jongere doelgroep te kunnen bereiken.