Verwachtingen voor 2021

Voor 2021 zijn wij optimistisch gestemd. Ons ledenbestand is in de eerste 4 maanden van dit jaar alweer gegroeid met 3 nieuwe leden. Er is 1 nieuwe financiering afgesloten en we zijn in gesprek met 2 potentiële kredietnemers.

Onze ervaring is dat banken het plezierig vinden als de KRT meedoet in de financiering, met als voornaamste reden de begeleiding die wij als KRT aan de ondernemers bieden. Het aantal beschikbare accountmanagers bij banken is drastisch verminderd en contacten verlopen vaak via beeldbellen. Het bestuur van KRT, maar ook de ondernemers uit ons ledenbestand kunnen onze kredietnemers begeleiden op verschillende facetten van het ondernemerschap. Zo staan zij er niet alleen voor.

Daarnaast kan de KRT meestal een achtergestelde lening verstrekken, wat een financiering door banken makkelijker maakt.  Het “defaultrisico” bij kredietnemers van een Kredietunie is dan ook zeer laag (0,7%, versus 8% bij de banken).

Sinds het begin van de Coronacrisis is het aantal kredietaanvragen sterk teruggelopen. Niet alleen bij de KRT, maar ook bij de banken, de Tilburgse financieringstafel en bij Midpoint Brabant is deze terugval geconstateerd.