Groei ledenaantal en toename kredietverstrekking

Vanaf de oprichting in 2015 heeft de KRT een gestage, maar langzame groei doorgemaakt. Deze geleidelijke toename is met de uitbraak van het corona virus nagenoeg tot stilstand gekomen. Na drie jaar van beperkingen was 2023 een jaar waarin de KRT weer volop kon werken aan zowel ledengroei als toename van kredietverstrekking.

Er zijn interessante gesprekken gevoerd met een aantal accountantskantoren die de KRT een goede aanvulling vormen bij het verstrekken van kredieten aan het MKB. Deze middelgrote accountantskantoren constateerden ook dat de traditionele banken steeds minder aandacht hebben voor het uitzetten van financieringen aan het MKB.