Bestuur zoekt versterking

In 2016 heeft Maarten Letschert aangegeven zijn drukke werkzaamheden als advocaat niet langer te kunnen combineren met het werk voor de KRT. Hij zal in geval van nood op de achtergrond beschikbaar blijven voor juridische vraagstukken. Het bestuur zoekt inmiddels voor uitbreiding en vervanging naar (ex)ondernemers die graag een steentje willen bijdragen aan het welslagen van de vereniging. Interesse? Neem dan contact op met het bestuur via info@de-krt.nl