KRT biedt u financiële ruimte om te groeien

Het lidmaatschap van de coöperatie als kredietnemer/geldlener staat open voor ondernemers.

Lid worden is een voorwaarde. Daar is aan verbonden dat de kredietnemer lid wordt van de coöperatie door het kopen van een aandeel ad € 1.000,00 nominaal.

Coaching is voorwaarde
Ondernemers die een klankbord hebben en kunnen sparren met financiële-  en vakspecialisten, zijn in de regel meer succesvol dan ondernemers die er alleen voor staan. Kredietnemende leden van de KRT sluiten met een coach met de gewenste kennis en ervaring uit de kring van leden een coachingsovereenkomst. Zo’n coachingsovereenkomst is een ontbindende voorwaarde voor de toekenning van een krediet.

Voorwaarden kredietaanvraag
Een kredietaanvraag kan worden ingediend als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • u bent een bestaand MKB-bedrijf met een bewezen goed ondernemerschap
  • de financiering is bedoeld voor aanvullend werkkapitaal ten behoeve van het doen van investeringen
  • de financiering levert nieuwe werkgelegenheid op c.q. zorgt ervoor dat bestaande werkgelegenheid behouden blijft
  • aanvragen tot € 250.000,00
  • u beschikt over een goed onderbouwd ondernemingsplan, indien mogelijk opgesteld in samenwerking met een accountant
  • u beschikt over correcte jaarcijfers over de voorgaande - bij voorkeur 3 - jaren; onder voorwaarde kunnen ook start-ups in aanmerking komen
Aan kredietverlening door de KRT zijn, net als bij banken, voorwaarden verbonden: ook wij vragen zekerheden van u! Maar de KRT kijkt bij het beoordelen van uw aanvraag vooral naar de ondernemer en de kansen van zijn bedrijf. Niet alleen naar ratio’s.

Voor de kredietnemers zal een rente gelden die 4 tot 6 procent hoger is dan de rente die aan kredietgevers wordt betaald. Uit het verschil worden voorzieningen voor kredietrisico’s gevormd en de kosten van de KRT betaald.

Onderstaande financieringen komen niet in aanmerking voor kredietverlening door de KRT:

  • verliesfinanciering
  • financiering van onroerend goed
  • financiering van levende have
  • financiering van bedrijfsactiviteiten buiten de regio Tilburg

Wilt u meteen een kredietaanvraag doen, vul dan onderstaand formulier in.
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op; wij horen graag van u!

Krediet aanvragen